logo
 

Słownik podstawowych pojęć internetowych

Zobacz także:
» W ogóle nie wiesz jak zaistnieć w Internecie?
» Strona wsparcia technicznego

Internet
Internet to ogólnoświatowy zbiór wzajemnie połączonych ze sobą sieci komputerowych (lokalnych LAN i rozległych WAN). Za datę powstania Internetu przyjmuje się rok 1983. Powstał on w ramach amerykańskich obronnych planów zapasowego systemu łączności. Oprogramowanie Internetu wywodzi się z sieci ARPANET. Podstawowym założeniem projektu była jego skalowalność, co w całości się powiodło gdyż o ile w 1990 r. liczył on około 100 000 komputerów, to w 1993 r. przekroczył już milion, a w 1997 r. przeszło 40 mln podłączonych do niego komputerów i liczba ta stale rośnie. Sieć Internet zaowocowała gamą różnorakich usług, które nadal przyczyniają się do jej popularności (poczta elektroniczna, listy dyskusyjne, IRC, ICQ, strony WWW czy marketing sieciowy). Jej wpływ na przeobrażanie systemów łączności, handlu, współpracy naukowej, działań oświatowych jest ogromny. Za symboliczną datę początku polskiego Internetu uważa się dzień 17 sierpnia 1991 r., kiedy to pomiędzy Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego a Centrum Komputerowym Uniwersytetu w Kopenhadze została nawiązana pierwsza łączność internetowa
Domena internetowa
Domena internetowa to łatwy do zapamiętania adres danej strony WWW np. www.nazwa_firmy.pl, pod którą można umieścić serwis WWW, założyć konta e-mail itp.
Adres IP
Unikalny adres w Internecie identyfikujący w sposób jednoznaczny podłączony do sieci komputer.
Adres poczty elektronicznej (adres e-mail)
Adres poczty elektronicznej to ciąg znaków, który dokładnie określa położenie elektronicznej skrzynki pocztowej konkretnej osoby w Internecie. Adres elektronicznej poczty składa się z nazwy skrzynki pocztowej określonej przez użytkownika najczęściej swoim imieniem, nazwiskiem lub innym charakteryzującym go skrótem, po którym następuje znak @ określany często jako 'małpa' a rozumiany jako 'na' lub 'w' (ang. at). Po znaku @ znajduje się nazwa domeny, na której znajduje się komputer przechowujący daną skrzynkę pocztową. Przykładowy adres poczty elektronicznej może wyglądać następująco: biuro@nazwa_firmy.pl. Elektroniczny adres pocztowy jest unikalny na skalę światową, co znaczy, że nie może być jednocześnie dwóch takich samych, ale za to kilka różnych adresów e-mail może prowadzić to tej samej skrzynki pocztowej - alias pocztowy
Alias pocztowy
Alias pocztowy to inaczej zastępcze nazwy do konta e-mail umożliwiające używanie kilku adresów, które w rzeczywistości prowadzą do jednej skrzynki pocztowej. Przykładowo, stworzenie aliasu zamowienia@nazwa_firmy.pl wskazującego na konto biuro@nazwa_firmy.pl spowoduje, że każdy e-mail wysłany na adres zamowienia@nazwa_firmy.pl będzie docierał na konto biuro@nazwa_firmy.pl
Strona WWW
Strona WWW to określenie pojedynczego dokumentu HTML, jaki widzi użytkownik w oknie przeglądarki po wprowadzeniu jej adresu. Strona oprócz tekstu może zawierać również grafikę, hiperłącza i inne rozszerzenia multimedialne
Utrzymanie strony WWW
Oznacza umieszczenie strony WWW na serwerze. Strona WWW będzie widoczna pod domeną należącą do właściciela domeny
Serwer internetowy
Serwer internetowy to inaczej komputer świadczący określonemu użytkownikowi odpowiednią usługę np. udostępnianie wiadomości e-mail lub określonej strony WWW
Serwer pocztowy
Serwer pocztowy to podłączony na stałe do Internetu komputer, którego zadaniem jest odbieranie, przesyłanie i przechowywanie poczty elektronicznej swoich klientów, których konta znajdują się na jego dysku twardym
Serwer wirtualny
Serwer wirtualny to określenie pakietu usług umożliwiających kompleksowe zaistnienie w Internecie. Usługi te pozwalają firmom założyć własne witryny internetowe w taki sposób, aby zasoby każdego z nich widziane były z zewnątrz jako indywidualne i samodzielne serwery. Dzięki usłudze serwera wirtualnego firmy wyręczane są z kłopotów związanych z zakupem i podłączeniem drogiego komputera stałym łączem do sieci, zatrudnianiem pracowników do administracji systemu itp. W skład pakietu wirtualnego serwera mogą wchodzić: konto WWW i e-mail, sklep internetowy, usługi e-commerce itp.
Pojemność całkowita konta
Jest to zsumowany rozmiar nieodebranych wiadomości e-mail oraz danych na stronie WWW.
Transfer miesięczny
Całkowita ilość danych, jaka może być przesłana w ciągu miesiąca z i do sieci Internet
FTP
FTP (ang. File Transfer Protocol) - umożliwia niezależny dostęp do plików tworzących stronę WWW oraz pozwala na samodzielną modyfikację danych.
SSH
SSH (ang. Secure Shell) - jest protokołem pozwalającym na bezpieczny (kodowany) dostęp do konta. Kodując transmitowane dane zwiększa się znacznie bezpieczeństwo przesyłanych informacji
PHP
Język skryptowy, uruchamiany po stronie serwera, umożliwiający tworzenie dynamicznych stron WWW. PHP rozszerza możliwości języka HTML. Język ten jest bardzo rozbudowany i obecnie oferuje takie cechy jak obsługa sesji, dynamiczne tworzenie rysunków czy obsługa wielu rodzajów baz danych
CGI
Sposób komunikacji pomiędzy serwerem WWW, a programem, który ma dostarczać lub pracować z danymi użytkownika. CGI pozwala na stosowanie praktycznie dowolnego języka programowania w aplikacjach sieciowych
Spam
Wiadomość elektroniczna wysłana w wielu kopiach na wiele adresów e-mailowych. Przyjmuje się, że spam ma zazwyczaj charakter komercyjny i reklamowy. Każdy adres e-mail, po pewnym czasie korzystania z konta, staje się popularny w sieci, a zajmujące się wyszukiwaniem takich adresów firmy, przesyłają na nie różnego rodzaju oferty reklamowe
Ochrona antyspamowa
Polega na filtrowaniu skrzynek pocztowych z wiadomości typu spam i odrzucaniu większość z nich przez serwer
Ochrona antywirusowa poczty
Narzędziem do ochrony antywirusowej jest zainstalowany na faktycznym serwerze skaner, który filtruje i sprawdza każdą przychodzącą i wychodzącą przesyłkę. Skaner nie pozwala na przeniknięcie do skrzynki pocztowej niebezpiecznych plików oraz chroni przed wysłaniem wirusa z konta e-mail użytkownika
Baza danych
Narzędzie do przechowywania informacji do prezentacji na stronie WWW, np. informacji o produktach w sklepie internetowym. Baza ma ograniczoną wielkość, ograniczony jest także czas wykonywania zapytań na bazie. Można nią zazwyczaj wygodnie administrować przy pomocy przygotowanego panelu administracyjnego